نحوه ارتباط با ما

در صورت تمایل به ارتباط با گروه تخصصی هیام و مشاوره درباره املاک زیر با شماره های زیر تماس بگیرید و یا برای ما ایمیل بزنید .

 

محمدرضا سعادت           ٠٩١٢۵٩١١٣۴٩

مژگان جاوید                 ٠٩١٢٧٠٠۴٠٢٢ 

ایمیل ما :   

          heyamshomal@gmail.com 

 

محمدرضا سعادت ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤٠٠/۱/۱

معرفی فایل ها (06)

فایل شماره ٠۶ : نوع ملک زمین _ ٣٠٧۶ متر زمین با سند منگوله دار ( رسمی )

هر متر ٣٠ هزار تومان

 برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩

معرفی فایل ها (05)

فایل شماره ٠۵ : نوع ملک ویلا _ ٨۴٠ متر زمین _ ٧٠ متر بنا _ ٣۵ متر سرایداری مجزا از خانه

۶٠ میلیون تومان

برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/٩/٧

معرفی فایل ها (04)

فایل شماره ٠۴ : نوع ملک ویلا _ ١٩٠متر زمین _ ١٠٠ متر بنا

٢٣ میلیون تومان

برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳

معرفی فایل ها (03)

فایل شماره ٠٣ : نوع ملک ویلا _ ۵٠٠ متر زمین _ ٨٠ متر بنا

٣١ میلیون تومان      

برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ۸:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۸

معرفی فایل ها (02)

فایل شماره ٠٢ : نوع ملک ویلا _ ٧٠٠ متر زمین _ ١٣٠متر بنا

۵٨ میلیون تومان  

برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۳

معرفی فایل ها (01)

فایل شماره ٠١ : نوع ملک زمین _ ٣٠١متر زمین با سندمنگوله دار (رسمی)

١٨ میلیون تومان

 برای دیدن عکسها و توضیحات بیشتر ادامه مطلب را انتخاب کنید .

محمدرضا سعادت ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/٢۳